top of page

Този обучителен курс за монтаж на оптични влакна е предназначен за тези техници, които оформят, инсталират или поддържат оптични кабелни системи. Той ви идентифицира като инсталатор на оптични влакна, който може да демонстрира практически познания по теория на оптични влакна, кодове, стандарти и практики, широко приети в индустрията на оптичните влакна. 

 

Това е обучението  индивидуално практическо обучение, валидиращо уменията на инсталатора на оптични влакна, включително завършване на влакна, подготовка на кабели, снаждане на сливане, OTDR и тестване на оптични загуби. Тези умения са приложими за всички изисквания за безопасно и компетентно инсталиране, поддръжка и тестване на оптични кабелни системи. 

 

Това са  две опции: начален курс и курс за напреднали, зависи от нивото на опит, притежавано от техника.

Обучение за инсталатори на оптични влакна и сертифициран курс

€390,00Цена
 • включва:

  3 дни обучение снаждане и тестване

  Материали за подкрепа на курса

  Награда за сертифициране за започване

 • включва:

  5 дни обучение снаждане и тестване

  Материали за подкрепа на курса

  Разширено  Награда за сертифициране

bottom of page