top of page

Проектиран да бъде  повърхностно монтирани на тавани или  стени и свързани с  тръби и кабели. Кутията е  използва се главно за инсталиране на ONT (Optical Network Terminal) и друго мрежово оборудване. Може да осигури всички видове токови кабели заедно, включително кабел с оптични влакна или повдигнат кабел, вътрешен телефонен кабел, меден Ethernet кабел, телевизионен кабел и т.н.

Мултимедийна кутия за оптична мрежа за таван/с